english
Задужбина Николе Спасића
Основни подаци
Место
Београд Кнеза Михаила 33
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1889
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 31
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
31
Датум уписа у локални регистар
17.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.490/2 од 17.11.1961. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се у Кнез Михаиловој улици бр. 33. Саграђена је 1889. по пројекту Константина А. Јовановића, као репрезентативна стамбено-трговачка зграда за београдског трговца Николу Спасића. Има подрум, приземље, два спрата, високо поткровље и бочна крила која формирају четвртасто двориште. У приземљу су локали, а у спратном делу репрезентативни станови. Композиција и обрада фасада изведена је у најбољој традицији академског архитектонског израза са елементима неоренесансних стилских обележја. Главном фасадом доминирају централни и два бочна ризалита, доследно уравнотежени у симетричној подели, завршени карактеристичним куполама квадратне основе. Изузетна хармоничност постигнута је промишљеним и фино градираним распоредом декоративне пластике, смештене у чврстом систему вертикалне и наглашено хоризонталне композиционе схеме класичних облика, која је усклађена са структуром целог здања. Солидност градње, чврстина конструктивних склопова, богатство и разноврсност материјала, прецизност и квалитет уметничко-занатске обраде у сагласности су са високим степеном архитектонских и уметничких резултата остварених на овом изузетном Јовановићевом делу у домену стамбене архитектуре Београда, с краја прошлог века. Конзерваторски радови извођени су 1966, 1972. и 1997.