english
Манакова кућа
Основни подаци
Место
Београд Гаврила Принципа 12
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1830.
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 33
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
33
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.277/2 од 09.05.1963.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Манакова кућа је подигнута око 1830. у бившој Савамалској улици. Име је добила по власнику, Манаку Михаиловићу, трговцу, досељенику из Македоније. Смештена је на регулационој линији старе саобраћајнице која је повезивала Варош-Капију и Савамалу. Парцела на којој је подигнута кућа условила је њен неправилни облик. Састоји се од подрума зиданог каменом и приземног и спратног дела, изведених у бондручном конструктивном систему. У приземљу су биле смештене кафана и пекара, а на спрату стамбене одаје власника. Овај распоред унутрашњег простора као и карактеристични еркер указују на типичну кућу насталу у духу балканске градитељске традиције. Манакова кућа је редак пример интензивне изградње српске вароши на Савској падини изван шанца, започете тридесетих година XIX века, после неуспелих покушаја да се Турци иселе из вароши у шанцу. Данас је у њој смештен депанданс Етнографског музеја са богатом етнографском збирком Христифора Црниловића. Обимни конзерваторско-рестаураторски радови изведени су у периоду од 1963. до 1967. Фасада је рестауриранаа и крова препокривен 2002.