english
Кућа Милоша Обреновића
Основни подаци
Место
Горња Црнућа
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1813
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1078
Датум уписа у централни регистар
23.12.1994.
Редни број у локалном регистру
211
Датум уписа у локални регистар
23.12.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Горњи Милановац бр.1-06-96/93 од 05.11.1993. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 12/2000

Након пада Првог устанка кнез Милош је за разлику од многих устаничких вођа остао у Србији склонивши се са породицом од турске освете у скровиту Горњу Црнућу. Окружен својим момцима и уз помоћ народних првака одатле је подигао Други устанак. Спомен кућа је подигнута на месту срушене куће, на 150. годишњицу подизања Првог српског устанка, 1954. Кућа је прозвана конаком кнеза Милоша, што јесте назив употребљен за Милошеву кућу, и грађена је по типу старовлашке брвнаре (дводелна, делом укопана, са каменим подзидом и двоја наспрамних врата на „кући“ и подрумом испод собе), са неуобичајено постављеним тремом и вратима смештеним на северној кровној равни. Ни за срушену кућу није поуздано утврђено да ли је била намењена кнезу и његовој породици или кнежевим момцима, а по неким подацима – браћи кнеза Милоша. На основу архивских података из времена кнежевог живота у Црнући и путописа из 1826. и 1829. зна се да је на простору око данашње било више кућа, а цртеж из 1860. приказује две, већу и мању, од којих ниједна, ни по опису који допуњава цртеж, не одговара данашњој. Није тешко просудити да је кнежевом достојанству одговарала већа која је судећи по опису бар за собу била пространија од реконструисане. Поуздано је да је било више кућа и да је Милош одавде скупљао порез и управљао народом те да су куће, или бар она у којој је био Милош, називане двор већ у изворима друге деценије 19. века, што је свакако био повод појединим историчарима да Г. Црнућу прогласе првом престоницом обновљене Србије. Презентација првог двора и прве престонице обновљене Србије, и поред изведених конзерваторских радова не може служити на понос нараштају, а још мање конзерваторској професији.