english
Место Карловачког мира 1699.године
Основни подаци
Место
Сремски Карловци
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1699; почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 26
Датум уписа у централни регистар
22.12.1993.
Редни број у локалном регистру
ЗМ 4
Датум уписа у локални регистар
26.11.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.507/62 од 23.05.1963. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 16/90

После шеснаестогодишњег ратовања, 26. јануара 1699. године потписан је Карловачки мир између Аустрије, Пољске, Венеције и Русије – Свети савез, с једне, и Турске, с друге стране, у присуству посредника из Енглеске и Холандије. По одредбама споразума, свако је имао права да задржи територије које је држао у тренутку потписивања. Тако је Аустрија добила целу Угарску осим Баната, Славонију и Срем до линије повучене између Сланкамена и Моровића. За вођење преговора подигнута је дрвена дворана у којој је потписан мир. Педесетак метара изнад старе дворане изграђена је 1710. године Капела мира. По узору на старију грађевину постављена су четири улаза неопходна за пролаз зараћених страна окупљених да склопе дуго очекивани мир. Улаз на који су улазили Турци је у једној од каснијих обнова зазидан. Почетком XIX века, због дотрајалости, капела је била порушена и сазидана нова која је већ 1808. проглашена државним спомеником. Радови на обнови завршени су 1814, а касније обнове су вршене 1855, 1884, 1923, 1948. године.