english
Туристички дом "Сопоћани"
Основни подаци
Место
Нови Пазар, Дољани
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
настао у периоду после 1945. год.
Редни број у централном регистру
СК 1079
Датум уписа у централни регистар
23.12.1994.
Редни број у локалном регистру
212
Датум уписа у локални регистар
11.05.1994.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Одлука СО Нови Пазар бр.633-5 од 27.04.1994. год

Туристички дом 'Сопоћани' налази се на пошумљеној заравни у непосредној околини манастирског комплекса. Објекат је пројектован за потребе Службе унутрташњих послова Србије као ловачка кућа затвореног типа. Аутор је архитекта Драгиша Брашован. Дом је настао у периоду после рата када је водећи стил био соц-реализам, али он је обогаћен елементима фолклорне архитектуре. Чине га приземље коме је дата интерна-јавна функција и спрат са спаваћим собама. Због данашње нове функције организација простора је другојачија. Поједине просторије су добиле нову намену. Кућа је зидана у класичном конструктивном систему са пуним носећим зидовима од притесаног камена. Међуспратна таваница, кровна конструкција и доксат рађени су до дрвета у духу традиционалних грађевинских принципа. Кров са дубоком стрехом, малог нагиба покривен ћерамидом одговара фолклорној обликовној концепцији. Фасада је изведена од притесаних комада, буњато обрађеног камена. Унутрашњи зидови су малтерисани и кречени. Таваница, под и степениште су дрвени. Намештај је руком рађен по нацрту Брашована.