english
Гробље Газилар са турбетом
Основни подаци
Место
Нови Пазар
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVII век
Редни број у централном регистру
СК 402
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе Краљево бр. 126 од 17.03.1972. год.

Гробље Газилар спад међу највеће муслиманска гробља у Санџаку. Постојање овог гробља забележено је 1611. године од стране једног француског путописца. Некропола је изгледа добила назив Газилар (гробље ратника) после Аустро-турског рата 1683-99. године. Ту су сахрањени браниоци Новог Пазара. У гробљу се налазе бројни нишани различитих форми и димензија. Мада су споменици врло стари, најстрији датирани белго потиче из 1729-30. године. У средини некрополе налази се турбе саниским четвороводним кровом и покривачем од ћерамиде. У турбету су два дрвена саркофага, а из две плоче са натписима на турбету, види се да су ту сахрањени дервиш Ахемд Гурби кој је умро 1775/76, и дервиш Абдулкадир који је умро 1776/77. године.