english
Стамбена кула "Пепши"
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Ктитор
краљ Милутин
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању стамбене куле "Пепши" за споменик културе, бр. 276 (Сл. гласник РС бр. 8 од 24.3.1998.г.). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Кула је подигнута у другој половини 19. века у старом руралном коплексу махале Пепши као двоспратни објекат са угаоно каменом галеријом испуштеном у виду еркера. Зидана је речним облутком у кречном малтеру са тесаним каменом по угловима. Међуспратна конструкција је дрвена. Комуникација између спратова остварена је унутрашњим дрвеним степеништем са првобитном спољном везом приземља и спрата. Кула Пепши представља млађу варијанту метохијске куле настала као одраз анархичног друштва створеног слабљењем турске државе пред крај њене власти.