english
Стамбена кула Реџ Аљие
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Аутор
Јосип Краус
Сликар
Урош Предић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 148 од 10.4.1980.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У месту Дечани налази се стамбена кула Реџ Аљие.