english
Конак кнеза Милоша
Основни подаци
Место
Београд, Топчидер
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
1831-1833
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 5
Датум уписа у централни регистар
15.06.1981.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
13.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Одељењa за заштиту споменика културе при Уметничком музају у Београду бр.1108 од 02.12.1946.год; Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.614/1 од 01.11.1962.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79
Подигнут је у периоду између 1831. и 1833. Његови градитељи били су познати неимари Јања Михаиловић и Никола Ђорђевић под надзором главног неимара кнеза Милоша, Хаџи Николе Живковића. Конак припада делу топчидерског комплекса који је у том периоду био центар друштвено-политичког, црквеног и културног живота Кнежевине Србије. По намени и архитектонском концепту зграда конака припада репрезентативним објектима свог времена. У стилско-архитектонском погледу, она представља прелазни облик од балканске градитељске традиције ка постепеном прихватању неких елемената средњоевропске архитектуре. Утицај балканско-оријенталне традиције огледа се у централном распореду унутрашњих просторија као и у богатим сликаним декорацијама плафона, зидова и ниша, док се европски утицаји уочавају у класицистички конципираном порталу, појединим архитектонским детаљима као и у постављању објекта у слободни парковски простор. Конак кнеза Милоша је низ година био владарски двор Кнежевине Србије, а данас је у њему смештен Историјски музеј Србије. Обимни конзерваторско-рестаураторски радови обављени су у два маха, најпре 1968–1969, а потом у периоду 1978–1985. Кров је препокривен 2003.