english
Антички Сингидунум
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
од I до VII века
Редни број у централном регистру
АН 8
Датум уписа у централни регистар
19.8.1981.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
6.7.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.176/8 од 30.06.1964. год.

Арехолошко налазиште Антички Сингидунум обухвата каструм, цивилно насеље и некрополе. У периоду од I до VII в. н. е. Сингидунум је представљао важно стратегијско упориште на граници према варварским земљама. У њему је у I веку била стационирана IV Флавијева легиа за чије потребе је изграђен велики каструм, на данашњем платоу Горњег града Београдске тврђаве. Посебан географски положај и раскршће војних и трговачких путева условили су у Сингидунуму и развој економски јаког цивилног насеља које је на свом путу прошло све фазе римских провинцијских градова, почев од canabae (уз бедема каструма), преко муниципија, до колоније. Некрополе су се формирале око цивилног насеља. Систематским ископавањима и случајним налазима приликом земљаних радова откривени су многобројни археолошки предмети – остаци профане, култне и гробсне архитектуре, скулптуре, бројни епиграфски споменици, керамика и други покретни материјал. По остацима материјалне културе у слојевимам непосредно под нивоом Београда. Сингидунум представља ризницу археолошког материјала од неоцењиве вредности за изучавање историје, културе, топографије, економике и стурктуре града и живота у њему.