english
Топиловачки град
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 116 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На брду изнад села Топила налазе се остаци средњовековног града који је познат и као Марков камен или Криви камен. Налази се на положају који штити пут дуж Топиловачке реке. Остаци града су уочљиви са западне и јужне стране. На источној страни уочен је зид који је изграђен према путу у подножју.