english
Археолошко налазиште на потесу Породимље
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 636 од 3.9.1974.г. Закон о заштити споменика културе СРС (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У атару села Малопољце, на потесу Породимље, на више парцела констатована је некропола са надгробним хумкама. У хумкама су сахрањени спаљени покојници. Констатовано је 8 надгробних хумки и остаци већег спалишта. Хумке су имале гробну конструкцију од већег необрађеног камена који је углавном изораван приликом пољопривредних радова. Хумке су биле ограђене сухозидом, чији је један део забележен приликом прокопавања канала на међи приватних парцела.