english
Локалитет Градина - рановизантијска гробница
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
500/600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 180 од 27.3.1980. г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На остацима насеља из старијег гвозденог доба била је подигнута рановизантијска гробница из 6. века озидана опеком и засведена крстастим сводом.