english
Археолошки локалитет Илирске градине
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
гвоздено доба
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 459 од 20.9.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

У оквиру комплекса Широко налази се ровом окружено вишеслојно насеље, чији су најнижи насеобински објекти и материјална култура из периода енеолита. Такође, на овом простору налази се већи број равних гробова и осам хумки из гвозденог доба. Најмлађи слој припада хеленистичком периоду из кога потиче један број импортованих посуда из грчких колонија на јужном Јадрану. У континуитету коришћења овог сакралног простора констатована је и средњовековна некропола чији су гробови накнадно укопавани у праисторијске хумке. Прилози у гробовима су били ретки.