english
Средњовековна пећина-испосница на брду Матос
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1200/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 775 од 27.10.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Осам пећина-испосница смештено је близу извора потока Матос, у близини значајне властеоске задужбине са почетка 14. века, цркве Богородице Одигитрије у Мушутишту. Међусобно су повезане системом уклесаних степеница и рампи. Њихова неприступачност их је у великој мери заштитила од пропадања. Трагови архитектонских интервенција сведоче о њиховој првобитној улози.