english
Темељи старог турског амама
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 249 од 16.7.1959.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

У близини Царске џамије, налазе се остаци два турска јавна купатила. Оба највероватније потичу из 15. века. Велики хамам је имао чак 15 купола, док је под био прекривен мермером. И велики и мали хамам су временом изгубили свој првобитни изглед.