english
Зграда старе градске архитектуре у улици Миладини Поповића бр. 10.
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 952 од 10.11.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

Стамбена зграда у Приштини у улици Миладина Поповића бр. 10 (на углу улице Миладина Поповића и Емина Дурака бр. 2) због своје архитектонске вредности као и погодности да се она као представник старе стамбене архитектуре сачува у парковском простору у коме се иначе налазе стари споменици, својим положајем према Фатих џамији и Сахат кули чини један складан однос а нарочито са јако испадајућим еркером на дрвеним конзолама изузетне конструкције и лепоте представља редак пример старе градске стамбене архитектуре у Приштини.