english
Улпијана
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
98/118
Категорија
Редни број у централном регистру
АН 124
Основ за упис у регистар
Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 21 од 22.4.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник РС 25/90

Келтски oppidum, познат под именом Турски шанац, налази се код Бачке Паланке, на левој обали Дунава на потесу Обрве. У равничарском делу атара доминира земљано утврђење у облику прстена, чија је ширина бедема 5 m, а сачувана висина 1,80 m. Мање сондажно истраживање изведено је 1970, када је утврђен начин градње бедема и констатовани остаци полуземуничког насеља. Јужно од земљаног утврђења простире се, вероватно урбанизовано, полуукопано латенско насеље. На основу налаза керамике и метала претпоставља се да је oppidum подигнут у периоду касног латена и трајао је до средине I века н. е, а да је у њему живело келтско племе Боји.