english
Остаци манастира Војсиловице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 138 од 23.2.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије 3/66).

Остаци средњевековног манастира који је крајем 18. и у 19. веку потпуно разорен. Налазе се само пар километара удаљени од манастира Грачанице, где су њени монаси прешли након што им је матични манастир запустео. Претпоставља се да име Војсиловице долази од титуле грчке "васиљевице" Симониде, која је, по предању, била ктитор манастира подигнутог у близини последње задужбине њеног мужа, краља Милутина. Стога се Војсиловица, иако неистражена, датује у 14. век. Не зна се коме је манастир био посвећен, св. Василију Великом или празнику Богородичиног Рођења. Историјски извори сведоче о постојању преписивачке радионице из које је, током 15. и 16. века, изашао велики број данас сачуваних рукописа.