english
Камена чесма Беледије
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/2000
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 479 од 9.8.1977. Основни закон о заштити споменика културе (Сл. лист СФРЈ бр. 12/65), са наведеним примедбама о правним одредбама престанка коришћења овог закона.

Налази се на тргу 17. новембра у Призрену. Изграђена је од тесаног камена.