english
Кућа у улици Бориса Кидрича бр. 65
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1919. дом комуниста Призрена
Основ за упис у регистар
Решење Завода за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 606 до 28.5.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС 3/66).

У кући у улици Бориса кодрича бр. 65 налазио се Дом комуниста Призрена и околине од дана њиховог оснивања 1919. године. На кући се налази спомен-плоча.