english
Кућа са спомен плочом
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1941 - 1944 историја НОБ-а
Основ за упис у регистар
Завод за урбанизам и заштиту споменика културе и природе општине Призрен, бр. 614 од 28.5.1968.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Кућа се налази у ул. Драгице Некић бр. 122 у Призрену. У њој је 1941. године формиран први Месни комитет за срез Шарпланински. На кући се налази спомен-плоча.