english
Вишеград
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС у Београду, бр. 1583 од 24. септембра 1948. године. Општи закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. лист ФНРЈ бр. 81/2 ).

Вишеград је утврђење које доминира на брду изнад манастира Св. Арханђела, а познат је и као Призренац или Горњи град. Бедеми утврђења су били ојачани са четири или пет кула. Североисточна кула је највећа и најбоље очувана, а имала је функцију донжона. У унутрашњости града истражени су остаци цркве Св. Николе, која се помиње у повељи краља Милутина, као и неколико других грађевина.