english
Остаци утврђења Коришко Градиште
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
100/600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 975 од 31.12.1965.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

На Коришком Градишту подигнут је утврђени град издужене основе, док се на нижем платоу налазило насеље у оквиру заштитних обимних зидова подграђа. Град није истраживан, а на основу видљивих остатака и конфигурације терена уочавају се остаци донжон куле, бедема и зграда у унутрашњости.