english
Остаци цркве Св. Цара Константина и царице Јелене
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 978 од 29.12.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

На узвишењу изнад источне обале акумулационог језера Батлава, у селу Орлане налазе се остаци цркве Св. Цара Константина и царице Јелене. Датује се у средњи век, на основу аналогије са црквом Богородице Браинске из 1378. године, која се налази десетак километара источно, у селу Браине. Од храма Св. Константина и Јелене сачувао се грађевински материјал са масивним тесаницима.