english
Град Врхлаб
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIV век
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 475 од 20.9.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/48).

Врхлаб се спомиње 1302. године када је краљ Милутин закључио са Дубровчанима уговор о миру. Сачуван је део бедема и кула за које се сматра да су били заштита летњег краљевског дворца. У непосредној околини овог утврђења уочавају се многобројни трагови темеља кућа, правоугаоне основе са остацима преградних зидова одаја. Такође су уочени и остаци металне згуре као и остаци зграда где се руда прерађивала. Грађевине у насељу су распоређене дуж пута који је водио уз реку, а нека од њих је вероватно била црква.