english
Археолошки локалитет Каљаја
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
недефинисано
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 81 од 1.3.1986.г. Закон о заштити споменика културе САП Косово (Сл. лист САПК 19/77).

Југоисточно од села Баловац налази се градиште са остацима бедема које прати конфигурацију брда. Зидови су грађени од притесаног камена и опеке, везивани кречним малтером. На неким местима зид је сачуван до висине од 4 м. Источни зид је постављен у правцу север-југ и завршава се одбрамбеном кулом. Сачувана дужина је око 120 м. Јужни зид је сачуван у дужини од 15 м и завршава се једном кулом. На њега се наставља западни зид који је лучног облика и има највећу ширину. Овај зид је дугачак 140 м и има једну кулу. Северни зид је дугачак око 40 м и на њему је била капија заштићена са две куле. Цео комплекс утврђења има облик неправилног трапеза.