english
Добри До: Илирски тумул
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/-400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 182 од 21-5-1984.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Добри До на ливади Данила Богићевића, налази се тумул из 8-5. века пре нове ере, пречника 25 м и висине до 2 м.