english
Локалитет Градина
Основни подаци
Место
Општина
Период градње
средњи век
Ктитор
краљ Драгутин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр.249 од 15. 4 1971. године. Закон о заштити споменика културе ( Сл. Гласник СРС бр. 3/66).

Изнад села Самодреже налази се брдо Градина на коме се уочавају остаци утврђеног средњевековног града, бедеми и темељи кућа. Спорадично се уочавају остаци кречног малтера и фрагменти керамике. Бедем опасује цео врх брда. На јужној страни Градине налазе се три нише усечене у стену (0,50 х 0,20 цм). Једна је оријентисана према југозападу, друга према североистоку, трећа према западу. Ове нише вероватно имају неко култно значење.