english
Кућа у улици М. Тита бр. 85
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1940. састанак КПЈ за КиМ
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 938 од 15.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе 8Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У кући Јована Стругара ул. Маршала Тита бр. 85 у Пећи одржан је 28.12.1940. год. састанак Обласног комитета КПЈ за Косово и Метохију. Септембра 1941. год. овде је оджано саветовање команданат и политичких руководилаца и изабран штаб Метохијског партизанског народноослободилачког одреда.