english
Идворац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1200/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 974 од 31.12.1965.г. Закон о заштити споменика културе (51/59).

Идворац или Идолац је средњовековно утврђење које је штитило манастир Пећку Патријаршију. Његова велика главна кула подигнута је на посебно формираном узвишењу, а по предању се сматра да је ту била звонара Патријаршије. Уз кулу са источне стране налазило се двориште које је било заштићено зидом формирајући са кулом посебну одбрамбену целину. У дворишту су откривени остаци неколико зграда. Од главне куле, низ падину брега, спуштала су се до манастирских зидова два снажна бедема, ојачана мањим кулама.