english
Комплекс који чине стара градска кула и харемлук
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр.950 од 10. новембра 1955. године. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У Пећи у улици 17. новембра бр. 31, налази се урбанистички комплекс старе градске архитектуре који чине стара градска кула и харемлук, из 19. века.