english
Археолошко налазиште на брду Чечан
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
400-600
Основ за упис у регистар
Решење о утврђивању својстава споменика културе, Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр.371 од 30.6.1970. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

На доминантном брегу Чечан, огранку планине Чичавице, изграђено је античко утврђење (5-6. век), које је коришћено све до средњег века. Са локалитета потиче неколико карактеристичних комада накита раног средњег века од бакра и сребра, као и делови римског жртвеника, стуба и римских опека. Комплекс заузима површину од више хектара и опасан је бедемом унутар кога се налазе грађевински објекти.