english
Остаци цркве Св. Ђорђа
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 990 од 30.12.1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СР Србије бр. 3/66).

Делимично сачувана гробљанска црква није забележена у историјским изворима, па се може претпоставити да је била подигнута као једна од бројних помоћних црквица у близини Пећке патријаршије, у периоду између 14. и 17. века. Црква је подигнута на месту које се звало Ждрелник на брегу изнад Пећке патријаршије. Педесетих година 20. века подигнут је ловачки дом "Проклетије".