english
Јашар-пашина стамбена кула
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 1004 од 31.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Лешане налази се стамбена кула Јашар-паше, из 19. века.