english
Археолошко налазиште Добри До
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
-900/600
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини бр. 180 од 21.5.1984.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Добри До налази се археолошко налазиште из касног гвозденог доба и рановизантијског периода. Датован је у 8. век пре нове ере и 6. век нове ере.