english
Локалитет на потесу Лигата
Основни подаци
Место
Доње Становце
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
200/400
Ктитор
Змај Огњени Вук
Сликар
Јаков Орфелин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини о утврђивању својстава споменика културе, бр.236 од 20.4.1971. године. Закон о заштити споменика културе ( Сл. Гласник СРС бр. 3/66).

На потесу Лигата на око 50 м од обале Лаба уочавају се бројни остаци покретног археолошког материјала, 3-4. век (фрагменти римске опеке, керамике и архитектонске пластике). Приликом риголовања терена налажени су и камени блокови великих димензија који указују на постојање грађевине великих димензија, вероватно виле рустике или римског утврђења.