english
Метох манастира Дечани
Основни подаци
Место
Велика Хоча
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1851
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању метоха манастира Дечани за споменик културе, бр. 386 од 21.4.1997. Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Метох манастира Дечани у Великој Хочи смештен је у центру села. Представља ограђену целину у којој се налазе две винарске зграде, конак саграђен 1851. године и бунар. Указујући на важност производње вина, као једног од извора прихода потребног за живот манастира, ова градитељска целина имала је великог значаја у животу насеља тиме што је подстицала средњовековну традицију дечанског поседа у Великој Хочи.