english
Турбе Исак Бабе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 110 од 9.5.1983.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

У селу Теча између Кишнице и Јањева налази се турбе Исак Бабе. Вероватно потиче из 18. века. У овом комплексу налазе се и два нишана а на једном од њих је натпис исписан арапским писмом.