english
Спомен-чесма
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1943
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 942 од 15.12.1967.г. Закон о заштити споменика културе /Сл. гасник СРС бр. 3/66).

Недалеко од села Зборце, са десне стране Зборачке речице налази се спомен чесма посвећена једанаесторици бораца који су погинули у покушају да се пребаце у партизански одред. Они су изгинули 1943. год. на планини Липовици. Осим историјског значаја споменик има високе уметничке вредности.