english
Археолошки локалитет Градиште
Основни подаци
Место
Горње Гадимље
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
енеолит/гвоздено доба
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 869 од 22.8.1973. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Локалитет Градиште налази се на западним обронцима планине Жеговац. То је утврђено насеље са слојевима који припадају енеолитском периоду и старијем гвозденом добу. У енеолитском периоду насеље је више пута обнављано, а приликом истраживања откривена је керамика украшена "графитном техником", канелованим и урезаним мотивима. У слоју гвозденог доба налажена је импортована грчка керамика.