english
Бунар - скривница
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1900/1945
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 58 од 1.2.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4).

У дворишту куће Милана Зорајића у селу Врелу налази се бунар скривница – бункер. У близини куће ископан је бунар из ког се посебним ходником долазило до бункера. У овом бункеру сакриван је партијски материјал (разне брошуре и др.) као и партијски технички материјал (радиоапарат, 4 писаће машине, 17 преса шапирографа за умножавање вести), оружје и др.