english
Археолошки локалитет Главник
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
праисторија/антика
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању локалитета Главник за археолошко налазиште, бр. 2377 (Сл. гласник РС бр. 88 од 23.12.2002.г.). Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

Јужно од пута Добротин - Липљан – налазе се остаци насеља из праисторије, античког и касноантичког периода