english
Остаци турске карауле - Меркез
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV-XIX век
Ктитор
краљ Милутин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 245 0д 31. 3.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

У селу Остраће, засеок Симичиште, налазе се остаци турске карауле – Меркез. Објекат је разрушен али се види да је заузимао велику површину, Караула је имала 12 просторија, централну одају и улаз са западне стране. Грађевина је имала и канализацију што се види по одводном каналу који води из темеља на западној страни. У непосредној близини карауле налазе се остаци страог турског гробља.