english
Остаци гробљанске цркве
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1600/1800
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању остатака гробљанске цркве у Дрену за археолошко налазиште, бр. 1430 (Сл. гласник РС бр. 51 од 13.11.1997.г.) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/94).

У селу Дрен налазе се рушевине гробљанске цркве. Зидови су грађени од преитесаног и тесаног камена. На западном делу наоса, изнад улаза, налази се масиван камени блок од пешчара на којем су плитко издубљене три нише, са још увек видљивим траговима фреско малтера. на основу градитељских и стилских одлика претпоставља се да црква потиче из 17-18 века. Припада уобичајном типу цркава које су Срби подизали под Турском влашћу.