english
Археолошлки локалитет на потесу Латкавица
Основни подаци
Место
Горње Добрево
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
бронзано доба/римско доба
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 128 од 18..5.1983. Закон о заштити споменика културе (Сл. лист САПК бр. 19/77).

На имањима 27 власника у селу Горње Добрево на потесу Латкавица, између железничке пруге Косово Поље – Скопље, пута Косово Поље – Пећ и исушеног корита Грачанке, на површини се приликом орања налазе бројни покретни археолошки предмети. То су бројни делови керамичких посуда, кућни леп, камени блокови и други предмети. Доминирају предмети из раног бронзаног доба (Медијана група), док је такође велики број предмета из римског периода. С обзиром да је ова локација у близини Улпијане, могуће је да се овде налазила римска станица Viciano на римском путу Ниш – Љеш.