english
Ђавоља варош на Радан планини
Основни подаци
Предметна одредница
Ђавоља варош
Место
Општина
Период
Период градње
око 50000 - 10000 p.d./cca 50000 – 10000 BP
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Ниш