english
Партизанска база 'Центар'
Основни подаци
Место
Врбас, Миливоја Чобанског бр. 126
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1941
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 32
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
9
Датум уписа у локални регистар
18.08.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.02-143/2-77 од 25.02.1977. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Средином 1941. године у овој згради је формирана илегална партизанска база, у којој су повремено боравили руководиоци ослободилачког покрета против фашистичких окупатора. Налазила се у дворишту куће Драгутина Раданова Бапе. Ова дворишна зграда са две мање просторије, шупом и тремом, грађена је од набоја и покривена бибер црепом. У базу се улазило са трема. Просторно веома мала, служила је као радни простор у коме су одржани многобројни састанци и саветовања, као склониште за случај опасности, па и као штампарија – у њој је почетком 1943. године одштампан двоброј 2–3 „Слободне Војводине“, 36 бројева „Вести,“ као и други пропагандни материјал.