english
Спомен гробље
Основни подаци
Место
Сремска Митровица
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
30/31. август - 11. септембар 1942/1960
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 37
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
118
Датум уписа у локални регистар
12.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Сремска Миртовица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр.39 од 28.04.1977. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Поред сремскомитровачког православног гробља Немци и усташе су од 1941. до 1944. убили око 7.950 људи и жена. Измучене жртве су бајонетима примораване да саме себи копају раку. На овом простору је сахрањено и 308 бораца народноослободилачке војске, који су пали за ослобођење Сремске Митровице, као и 20 војника бугарске и 18 војника Црвене армије. Ту су сахрањени и посмртни остаци четворице народних хероја: Јанка Чмелика, Станка Пауновића-Вељка, Бошка Палковљевића-Пинкија и Слободана Бајића-Паје. Спомен-гробље је уређено 1960. према пројекту архитекте Бодана Богдановића. На земљаним хумкама налазе се бронзани пламеници, између њих су три камене плоче са уклесаним текстом чији је аутор Добрица Ћосић и коцкасти камени споменик са именима четворице народних хероја. Поред спомен-гробља налази се спомен комплекс жртвама фашистичког терора као и спомен-музеј који је радио до почетка деведесетих година 20 века.