english
Место Батинске битке
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
новембар 1944/1975
Категорија
Редни број у централном регистру
ЗМ 35
Датум уписа у централни регистар
14.11.1997.
Редни број у локалном регистру
49
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр.01-750/3-75 од 05.01.1975. год;
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Потес између канала Бездан–Пригревица–Дунав посебно је значајан у II светском рату, пошто је на овом простору дошло до форсирања Дунава у Батинској бици. Наиме, 11. новембра 1944. између Мохача и Апатина отпочеле су борбе за мостобран код села Батине и операције за ослобођење Барање између јединица Народноослободилачке војске и Црвене армије, с једне стране, и непријатељске војске, с друге стране. Борбе су завршене поразом непријатеља, ослобођењем Барање и области Мађарске, јужно од Балатона. Догађај је обележен спомен-музејем Батинске битке, на обали Дунава, недалеко од Бездана, чији је аутор Милорад Бербаков. Градња Музеја започела је 1975. године, урађен је од стакла, дрвета, бетона и камена, а данас је смештен унутар уређеног простора. Између Музеја и Дунава простиру се два меморијална платоа са структуралним композицијама од камена и бетона. Меморијални амбијент употпуњује и поглед на споменик вајара Антуна Августинчића, подигнут у знак сећања на исти догађај на супротној, хрватској обали Дунава